title
Faktooringu protsessi juhendi väljatöötamine Stora Enso kontsernis
Process Manual for Handling Factoring in Stora Enso
author
Pärn, Janika
keywords
käibekapital finantseerimine
protsessi juhend
accounts receivable
process manual
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 29.05.2027. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Embargoed until 29.05.2027. Not available at academic unit.