title
Spatio-Temporal Changes in the Components of Extreme Water Levels on Estonian Coasts
Ekstreemsete veetasemete komponentide ajalis-ruumiline muutlikkus Eesti rannikul
author
Pindsoo, Katri
keywords
wave set-up
coastal flooding
components of extreme water level
eastern coast of the Baltic Sea
Estonian coast
laineaju
rannikupiirkonna üleujutused
ekstreemse veetaseme komponendid
Läänemere idarannik
Eesti rannik
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
06.10.2017
identifier
ISBN 9789949831500 (publication)
ISBN 9789949831517 (pdf)
ISSN 14064766
language