title
Võitlus kliimamuutuste vastu: Mitmepoolsete keskkonnakokkulepete ja mehhanismide efektiivsus, ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon, Kyoto protokoll ja Pariisi kokkulepe
Fighting against climate change: The effectiveness of multilateral environmental agreements and mechanisms of the UNFCCC, the Kyoto Protocol and the Paris Agreement
author
Liiv, Heliis
defence date
language