title
Kombineeritud küpsusastme mudel uute toodete ning teenuste arendamisel Eesti Energia näitel
Combined Maturity Model in New Product and Services Development based on Eesti Energia example
defence date
language