title
Sõidutee äärekivid - tehnoloogilised omadused ja nõuded
Road kerbstones - technology and requirements
author
Püüa, Sander
keywords
väävelbetoon
kerbstones
sulfur concrete
road
slip-form
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information