title
The Role, Design and Challenges of Training in a Decentralized Civil-Service System: The Case of Estonia
Koolituse roll, disain ja väljakutsed detsentraliseeritud avaliku teenistuse süsteemis: Eesti juhtumi analüüs
author
Metsma, Merilin
description
Doctoral thesis 8/2018
Doktoritöö 8/2018
publisher
TTÜ Kirjastus
TTÜ Press
defence date
06.03.2018
identifier
ISBN 9789949832217 (publication)
ISBN 9789949832224 (pdf)
ISSN 26856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language