title
Päikeseenergialahenduste teoreetiline plaan Lambi talu solaarenergiale üleviimiseks
Usage and theoretical plan of going over to solar energy on the example subject of Lambi talu
author
Hüdse, Marete
keywords
solaarenergia
tasuvusenergeetika
solaar power
solaar panels
solaar energy
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal