title
Klientide lojaalsus Eesti telekommunikatsiooni ettevõtete suhtes
Customer loyalty in the telecommunication companies in Estonia
author
Derešivskaja, Aleksandra
supervisor
defence date
language