title
Patsiendi testamendi vorm ja õiguslik alus: Soome ja Itaalia võrdlev analüüs. Kuidas tuleks Eesti seadusandlust muuta saadud järelduste põhjal
The form and legal basis of living will: a comparative analysis of Finland and Italy. How should the Estonian legislation be amended based on the legal findings from Finland and Italy
author
Gross, Lilli
keywords
defence date
language