title
Hajutatud energiatootmise potentsiaal Jõgevamaal
The potential of distributed energy resources in Jõgeva County
author
Treier, Raul
keywords
Jõgevamaa
energiaressursid
päikeseenergia ressurss
tuuleenergia ressurss
hüdroenergia ressurss
Jõgeva County
solar energy resources
wind energy resources
hydro energy resources
supervisor
defence date
language