title
Üldise elu ja tööga rahulolu seosed tööst taastumise, töö-eraelu tasakaalu ja tervisega
General life and job-satisfaction in relation with recovery-time from work, balance between personal-life and work and health
author
Gavrilova, Janna
supervisor
defence date
language