title
Metoodilise juhendi koostamine kineetiliste parameetrite määramiseks estrite happelise hüdrolüüsi käigus
Compilation of a methodological guide for the determination of kinetic parameters in the acid hydrolysis of esters
author
Deniskin, Pavel
defence date
language