title
Vastutustundliku hankimise rakendamine Eesti tootmisettevõtetes
The Implementation of Responsible Sourcing in Estonian enterprises
author
Nõmmets, Maarja
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information