title
B2B teenindusettevõtte turu laiendamine LinkedIn sotsiaalmeediavõrgustikku kasutades
Market development for an established B2B service company through LinkedIn social media
keywords
market development
segmentation with cluster analysis
social media targeting
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus