title
Mikrosaasteaine dibutüülftalaadi lagundamine vees osooni ja ultraviolettkiirguse kombinatsioonil
Degradation of micropollutant dibutyl phthalate in water by combination of ozone and ultraviolett irradiation
author
Käen, Jüri Kristjan
description
Lühikokkuvõte
Abstarct
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal