title
Таллинский Политехник № 5 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
08.02.1980
language