title
Lojaalsust kujundavate hoiakute ja ostukavatsuse seosed Estraveli Kuldkaardi programmi näitel
Relationships between loyalty-building attitudes and purchase intent based on Estravel Gold Card program
author
Heinorg, Elena
keywords
ostukavatsus
Estraveli Kuldkaardi programm
supervisor
defence date
language