title
Teadlikkus jagatud ruumi kontseptsioonist ja selle perspektiivid Eesti linnaplaneerimise praktikas
Awareness of the concept of shared space and its perspectives in Estonian urban planning practice
author
Škljarova, Jana
supervisor
defence date
language