title
Ehitustehnoloogia ja -korralduse analüüs Iru jäätmeenergiaploki hoone ehitustööde näitel
Construction Site Management Analysis for Waste Recycling Facility at Maardu, Peterburi tee 105 street in Iru Village
author
Samoylenko, Alexander
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access