title
Таллинский Политехник № 2 1984
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
13.01.1984
language