title
Kasutajaliidese stiilijuhiste näidislahenduse loomine tarkvaraarendusettevõttele
Creating a sample solution of user interface style guides for a software development company
author
Uukado, Danel
supervisor
defence date
language
department / college