title
Tarnija kvaliteedi hindamise raamistiku väljatöötamine Ericsson Tallinna tehase näitel
Developing a framework for assessing supplier quality performance in Ericsson Supply Site Tallinn
author
Roosmäe, Rein
keywords
tarnija kvaliteedi hindamine
supplier quality assessment
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
kinnine kaitsmine, tööga ei ole võimalik tutvuda
this thesis is not available for reading