title
Tööjõurendi ettevõtte äristrateegia väljatöötamine Betonest Group OÜ näitel
Temporary Job Agency Strategy Formulation based on the Example of Betonest Group OÜ
author
Marinova, Svetlana
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit