title
Efektiivne bränditurundus sotsiaalmeedias ja kasvav videoturunduse osakaal selles
Effective branding in social media and the rising importance of videomarketing
author
Värgården, Johanna-Maria
defence date
language