title
Kosmosejaamades kasutatava intelligentse rõiva prototüüpide valmistamine
Making a Prototype of an Intelligent Garment used in Space Stations
keywords
intelligentne rõivas
moodulrõivas
tootejoonis
Intelligent garment
modular clothing
product drawing
supervisor
Kiris, Kristel
defence date
language