title
Põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste ja riigihankelepingute täitmise põimumine tehnoloogia hangetes
Interwining of unreasonably low-cost tenders and performance of public procurement contracts in technology procurement
defence date
language