title
Tallinna Polütehnik Nr 30 1979
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
12.10.1979
language