title
Erinevate katalüsaatorite mõju (PLA) põhiste plastide aeroobsele biolagunevusele
Analysis of the influence of different catalysts on (PLA)- based plastic aerobic biodegradability
author
Alabi, Florence Olamide
keywords
biodegradabilities of (PLA)-based plastics
influences of catalysts
supervisor
defence date
language