title
Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide teenistustähtaeg
Senior civil servants`fixed-term contracts in Estonian public service
author
Vain, Taniel
defence date
language