title
Järeltöötluste mõju Cu(In,Ga)Se2 päikesepatarei elektrilistele omadustele
Study of post-treatments on electrical properties of Cu(In,Ga)Se2 solar cells
author
Eeron, Merili
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information