title
Magento toodete rikastamise mooduli analüüs ja kavandamine
Analysis and Planning of Magento Product Enrichment Module
author
Pisukov, Marianne
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 20.05.2023
department / college