title
Magento toodete rikastamise mooduli analüüs ja kavandamine
Analysis and Planning of Magento Product Enrichment Module
author
Pisukov, Marianne
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Furs-Nižnikova, Nadežda; Sootee, Eliis
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 20.05.2023
department / college