title
Turba ja põlevkivi kooskaevandamine Narva põlevkivikarjääris
Oil shale and peat mining in Narva oil shale opencast mine
keywords
supervisor
defence date
language