title
Turba ja põlevkivi kooskaevandamine Narva põlevkivikarjääris
Oil shale and peat mining in Narva oil shale opencast mine
supervisor
defence date
language