title
Keskse logimissüsteemi turvalisemaks muutmine Elasticsearchi näitel
Securing the centralized logging system by the example of Elasticsearch
author
Tammepõld, Maarja-Liisa
keywords
Elasticsearch
Kibana
rollipõhine juurdepääsu kontroll
NoSQL'i turve
role-based access control
NoSQL security
supervisor
defence date
language