title
Ärikliendi ostuotsustusprotsess tõlketeenuse valikul OÜ Luisa Tõlkebüroo juuniorteenuse näitel
B2B consumer decision-making process when purchasing translation services: case of Luisa Translation Agencys junior service
author
Kello, Airi
keywords
ärikliendi ostukäitumine
tõlketeenus
tõlketeenuste turg
B2B buying behaviour
consumer involvement
translation service
translation industry
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network