title
Vees lahustunud orgaanilise aine analüüs tahke faasi ekstraktsiooni ja pööratud faasi HPLC meetoditega Maardu järve näitel
Analysis of aquatic dissolved organic matter in Lake Maardu by solid phase extraction and reversed-phase HPLC
author
Kabral, Karin
keywords
pööratud faasi kõrgsurve vedelikkromatograafia
solid phase exctration
reversed-phase high pressure liquid chromatography
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information