title
Eesti väliskaubandusele orienteeruvate start-up-ide arengu ja finantseerimise probleemid Eesti õiguse näitel
Problems of Development and Financing of Estonian International Market-oriented Start-ups based on Estonian Law
author
Badalova, Valentina
keywords
start-up ettevõte
enesefinantseerimine
omakapitali ühisrahatus
litsentsimine
start-up enterprise
equity financing
equity crowdfunding
shareholders agreement
defence date
language