title
Kukersiitses põlevkiviõlis sisalduvad fenoolid: uus määramismetoodika ja tulemused
Phenols in kukersite shale oil: a new measurement method and experimental data
keywords
osavähimruutu regressioon
hüdroksüülrühm
partial least squares regressioon
hydroxyl group
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access