title
Digiallkirja võimelise töötõendi loomine ja juurutamine
Employee ID digital signature
author
Raiend, Kaido
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal