title
Petroteri tsehhi põlevkivi ümbertöötlemise osakonna tahke jäägi soojuse taaskasutamine
Petroter distillery solid residue heat utilization
Утилизация тепла твердого остатка перегонного отделения цеха Petroter
author
Tiškova, Karina
keywords
tahke jäägid
põlevkivi ümbertöötlemine
küttevesi
tehnoloogiline sõlm
the solid residue
heating water
technology node
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information