title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Kohtla-Järve VKG Lubjatehase ehituse näitel
Analysis of building technology and site management based on the case study of VKG Lime Plant in Kohtla-Järve
author
Kütt, Indrek
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information