title
Energiatõhusa tänavavalgustuse väljaarendamine ning planeeritava juhtimissüsteemi analüüs Kakumäe küla näitel
Development of energy efficient street lightning and analysis of the planned management system based on the example of Kakumäe village
supervisor
defence date
language