title
Programmeerimisülesannete automaattestimissüsteemi liidestus Moodle’i keskkonnaga ja mugav kasutajaliides tudengite hindamiseks
Interfacing automated testing system with Moodle and convenient user interface for grading students
author
Alviste, Joosep Franz Moorits
supervisor
defence date
language