title
Klienditeenindajate vabatahtliku voolavuse seosed juhtimistegevusega Circle K Eesti AS teenindusjaamade näitel
The Relations between Voluntary Turnover of Store Customer Representatives and Leadership Quality in Circle K Eesti AS Service Stations
author
Paglant, Erle
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network