title
Üldise pildi mudeli määramine laiaväljalises mikroskoopias
Determining general image model in widefield microscopy
author
Poroson, Maris
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information