title
Avatud innovatsioon Euroopa farmaatsia- ja meditsiinitehnoloogia tööstuses ning virtuaalsete ja füüsiliste tavade kasutamise mõju ideede hankimisel
Open Innovation in the European Pharmaceuticals and Medical Technologies Industry as well as Effects of the Use of Virtual and Physical Practices for Idea Sourcing
author
Nink, Jörg
keywords
farmatseutiline tehnoloogia
pharmaceuticals technologies
medical technologies
defence date
language