title
Rippkraana projekteerimine ettevõtele VKG AS
Designing a crane for VKG AS
author
Rogovoi, Anton
keywords
rippkraanad
travers
tross
mootor-reduktor
sidurülekanne
liist
vanker
rööptala
otstala
riputis
polüspast
hanging crane
hook
traverse
motor-reducer
spline
track beam
end beam
hanger
polyspast
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Jakovlev, Boris
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal