title
Liigutuse keskmine trajektoor ja selle rakendatavus õppeprotsessi modelleerimiseks
Geometric Representation of Average Trajectory and Its Applicability to Describe a Learning Process
author
Baranova, Natalja
keywords
keskmine trajektoor
geomeetriline visualiseerimine
average trajectory
geometric visualisation
gross-motor analysis
defence date
language