title
Energia ja kliima julgeolekustamine Saksmaal ja Poolas peale Venemaa agressiooni Ukrainas
Securitization of Energy and Climate in Germany and Poland after Russian invasion to Ukraine
author
Ainsalu, Kaja
defence date
language