title
Merevee saastatus ja töötlusmeetodid
Marine water contamination and treatment methods
keywords
merevee saasteallikad
mereökosüsteemi kaitse
merevee töötlus
marine water
sources of sea water contaminants
marine ecosystem protection
marine water decontamination
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information