title
Kinnisvara korrashoiu e-teeninduse platvormide kasutajamugavuse hindamine
Rating the user-friendliness of the real estate maintenance e-services
author
Reis, Marelle
supervisor
defence date
language